Bijeenkomsten

De eerstvolgende bijeenkomst van het wijkplatform Waardhuizen-Middenhoven, binnen de nieuwe stichtingsvorm, is nog niet bekend. Nadere informatie hierover volgt spoedig.  Het bestuur van de stichting komt iedere tweede maandag van de maand bijeen in Ontmoetingscentrum De Meent en vergadert dan ook met de werkgroepen vanaf 10.00 uur.  Deze bijeenkomsten zijn openbaar en iedereen kan aansluiten

Om de periode tussen geplande vergaderingen te overbruggen kunt u de bestuursleden ook persoonlijk aanspreken.

Het “spreekuur” dat iedere eerste maandag van de maand plaatsvond is, bij gebrek aan belangstelling, voorlopig stopgezet.

  

Het bestuur roept op tot een grotere betrokkenheid van de wijkbewoners die niet alleen moet leiden tot bevordering van de sociale samenhang maar ook van de leefbaarheid van onze woonomgeving. Laat dus ook uw stem horen en maak deel uit van het volgende wijkplatform. Indien nodig kan ook nog een "tussentijdse" bijeenkomst worden georganiseerd.

Locatie bijeenkomsten

Ontmoetingscentrumcentrum De Meent
Orion 3, Amstelveen.