Actueel

Welkom

 

Mei 2015

De website van de stichting is nu actief !

www.stichting-wami.nl

 

 

April 2015

STICHTING ONTMOETING WAARDHUIZEN - MIDDENHOVEN

Het Wijkplatform Waardhuizen–Middenhoven en het Platform Vrijwilligers De Meent zijn nu volledig geïntegreerd in de Stichting Ontmoeting Waardhuizen-Middenhoven.  De nieuwe stichting vormt - als rechtspersoon - één wijkorganisatie met een eigen ontmoetingscentrum (De Meent), een eigen wijkkrant (De Gondelkoerier) en de invulling van een activiteiten budget dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.   Onlangs zijn er informatieavonden georganiseerd voor actieve wijkbewoners waarvan een aantal inmiddels zitting heeft genomen in één van de werkgroepen t.w. woon- en leefomgeving (Groen), wegen en verkeer (Grijs), veiligheid (Blauw), welzijn (Rood) en preventieve gezondheidszorg (Geel).  Mocht ook u nog interesse hebben om hieraan mee te doen dan kunt u nog aansluiten en snel even bellen (065 1337324).

Maar nu komt de volgende fase want het is dus nu aan ons allemaal, als wijkbewoners, om initiatieven te ontplooien waaraan wij het budget dat ons ter beschikking staat te gaan besteden.  Het opzetten van de stichting was tenslotte onder het motto ”Burgers aan Zet”.  Dus … als u een goed idee voor een wijkactiviteit bedenkt of iets opmerkt dat de woon- en/of leefomgeving ten goede komt, neem ook dan contact op.  Van straat/buurt barbecue, een evenement in De Meent, poppenkast in het park, iets dat de wijk mooier en/of beter maakt, alles is bespreekbaar.  Ook zou u een bijdrage kunnen leveren met een leuk artikel of commentaar in de Gondelkoerier of gewoon even bij elkaar komen voor een hapje en drankje in De Meent (het is tenslotte een ontmoetingscentrum).  Ziet u ertegen op om iets te organiseren dan is ook dat geen bezwaar om ook MEE TE DOEN.  Met de professionele ondersteuning (AanZ) van onze sociaal beheerders en wijkcoach staat niets u in de weg om wonen en leven in onze mooie wijk nog leuker te maken.