Wijkcoach

De wijkcoach van AanZ Amstelveen doet eigenlijk zowel het opbouwwerk als de coördinatie van het welzijnswerk in de wijk. Dit is uw aanspreekpunt voor vragen op het gebied van zelfredzaamheid, participatie en sociale samenhang.

De wijkoach werkt nauw samen met de sociaal werker van het sociale team in de wijk. Samen vervullen zij een belangrijke rol in het ondersteunen van de eigen kracht van wijkbewoners. Met behulp van de eigen omgeving kan kwetsbaarheid worden teruggedrongen of voorkomen worden. De wijkwelzijnscoach richt zich hierbij meer op groepen en de samenleving, terwijl de sociaal werker in de wijk meer individueel gericht is.

De wijkcoach voor de wijk Uilenstede is Sanne Joosen. Klik hier voor meer informatie over Sanne. Sanne is in dienst bij AanZ Amstelveen.