Introductie

Deze wijk in de noordoost-hoek van de gemeente bestaat uit studenten- en kantorenflats en wordt door enkele wegen verbonden met de Beneluxbaan en de rest van Amstelveen. Door de nadruk op de flats en door de bijzondere functies onderscheidt de wijk zich van de rest van Amstelveen. In het gebied zijn twee delen te onderscheiden: het specifieke woongebied 'Uilenstede' - de voormalige campus van de Universiteit van Amsterdam - en ‘Kronenburg’, één van de meest prestigieuze werkgebieden(kantoren) van Amstelveen.

Een deel van de bebouwing van Uilenstede heeft het typische campus-karakter behouden, met paviljoenachtige woongebouwen en aanvullende voorzieningen in een parkachtige omgeving. Een ander deel bestaat uit tamelijk dominante woontorens. De ruimte tussen de flats van Uilenstede is geheel beplant met opgaand groen, waarin vele boom- en heestersoorten voorkomen. De circa 30 jaar oude beplanting geeft een positief parkbosachtig karakter aan deze wijk. De voorzieningen betreffen o.a. een sportcomplex, een cultureel centrum met een theaterzaal, enkele winkels en dienstverlening en een opleidingscentrum.

De straten Uilenstede en Laan van Kronenburg scheiden de studentenflats in het noorden van de kantoren in het zuiden en oosten. De meeste wegen hebben een duidelijk laankarakter met voornamelijk linden.
De algemene typering van de kantoorbebouwing van Kronenburg is: een karakteristieke samenhang van grootschalige solitaire gebouwen op ruime kavels en een zeer aanwezige groene 'setting', alsmede een ontsluitingsstructuur met ruime profielen en een hoogopgaande groene begeleiding (lanen). Kronenburg bestaat uit grote kantoorpanden !ieder op hun eigen grondgebied, met meer of minder particulier groen of parkeerruimte.