Introductie

De wijk ligt ingekapseld tussen het Amsterdamse Bos, de spoordijk en de A9: in het begin van de 19e eeuw ontstaan ten noorden van het Oude Dorp, toen nog dé kern van Amstelveen.
Aan weerszijden van de historisch belangrijke Amsterdamseweg ontwikkelde zich geleidelijk deze eerste uitbreidingswijk van Amstelveen. Het Broersepark werd in het begin van deze eeuw als trekpleister en wandelpark voor potentiële forenzen aangelegd, woningen werden gebouwd en de mensen van buiten Amstelveen vestigden zich hier.
Dat deze wijk ontwikkeld is op het bovenland is nu nog terug te vinden in de kavelstruktuur en de overblijfselen van de oorspronkelijke sloten.

De brede Amsterdamseweg loopt centraal door de wijk en is nu beplant met platanen, soms ver van elkaar staand en gekandelaberd. De bebouwing aan deze weg heeft een gemengd karakter: winkels, woonhuizen en kantoren van allerlei formaat en bouwjaar. Dwars op de Amsterdamseweg zijn indertijd nieuwe woonstraten ontwikkeld, met gemengde functies en een wisselende bebouwing. De buurten zijn te typeren als kleinschalig, met gesloten bouwblokken, vriendelijk ogende eengezinswoningen met manifeste kappen en aandacht voor details.

De tuindorpgedachte met groene voortuintjes, verkorting van de lange straten, hiërarchie van openbare ruimte, en een intiem karakter is bij de stadsvernieuwing van de Hovystraat en omgeving in ere gehouden. Straten in oost-westrichting volgen het oude veenverkavelingspatroon. De Prinsessenbuurt in het noordwesten vormt een bijzondere plek in deze wijk met grote vrijstaande woonhuizen op ruime kavels in een parkachtige setting en licht gebogen straten. De hele wijk is rijkelijk bedeeld met oude, gewaardeerde en bekende parken.