Waar is een wijkplatform mee bezig?

Een wijkplatform houdt zich bezig met de woon- en leefomstandigheden in de wijk, bijvoorbeeld de openbare buitenruimte en voorzieningen in de wijk.
Het wijkplatform heeft ten minste de volgende taken:
  • Belangenbehartiging en ondersteunen van (groepen) wijkbewoners bij het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden;
  • Advies uitbrengen over wijkaangelegenheden aan de gemeente en andere instanties;
  • Het informeren van wijkbewoners over wijkaangelegenheden;
  • Het peilen van meningen van bewoners over kwesties in de wijk om te zien of er draagvlak is voor bepaalde maatregelen;
  • Het nemen van besluiten over de besteding van het leefbaarheidsbudget.