Introductie

Het Oude Dorp vormt de historische drager van Amstelveen. In 1278 werd in het westen van het gebied Aemestelle een dorp met een kerk gesticht voor de veenders: Amstelveen. De kerk stond aan de huidige Dorpsstraat, terwijl het dorp met Ouderkerk verbonden was door de Ouderkerkerlaan, een loopveld dat niet ontveend werd. Deze weg lag daardoor aanzienlijk hoger dan de ontveende gebieden, waar door de metersdiepe turfafgravingen grote meren ontstonden. De meeste meren zijn daarna weer drooggemalen. De Amstelveense Poel is echter gebleven en vormt nu nog steeds, samen met de Ouderkerkerlaan, andere loopvelden en de historische gebouwen een wezenlijke schakel met het verleden van Amstelveen.

Aan de zuid-oostrand wordt het Oude Dorp begrensd door de spoordijk. Al is zijn functie nu veranderd, in de zomermaanden gaat er nog steeds een museumtreintje van Amsterdam naar het Amsterdamse Bos en de Poel. Het spoor vervult ook op andere manieren een verbindende functie, namelijk voor het fietsverkeer op het ernaast gelegen fietspad en als ecologische verbindingszone van noord naar zuid. Het stationsgebouw op de hoek Ouderkerkerlaan/Stationsstraat/spoor duidt nog steeds op de railfunctie van weleer en is bijzonder markant als oostelijke ingang van het Oude Dorp. In aanhelingsgebieden (ruimte tussen oudere bebouwing) is de nieuwe structuur vormgegeven met gestapelde woonvormen en rijen eengezinshuizen.