Werkgroepen

Om zaken die veel voorbereiding vragen, goed in de wijkplatformvergadering te kunnen behandelen, kan het wijkplatform werkgroepen instellen. Die werkgroepen zijn veelal samengesteld uit wijkbewoners die bij dat onderwerp betrokken zijn. De werkgroepen brengen verslag uit aan het platform.