Dagelijks Bestuur

Het wijkplatform heeft een voorzitter en een secretaris die eventueel aangevuld met één of meer leden het dagelijks bestuur vormen. Het dagelijks bestuur wordt door het wijkplatform voor vier jaar gekozen. Hierna kan herbenoeming plaatsvinden.
De leden van het dagelijks bestuur voeren de lopende zaken van het wijkplatform uit, zoals de uitvoering van wijkplatformbesluiten, het bewaken van de voortgang van activiteiten of de voorbereiding van de platformvergadering.