Wijkkranten

Het wijkplatform communiceert met de wijkbewoners via de huis aan huis verspreide wijkkrant. In deze krant staan de onderwerpen die in de wijk spelen, nieuwtjes uit de wijk, activiteiten van het welzijnswerk en overige organisaties. Ook de gemeente en de politie hebben de mogelijkheid om via dit medium met de bewoners te communiceren. De data van de wijkplatformvergaderingen vindt u ook in de wijkkranten. De krant verschijnt veelal 4 tot 6 keer per jaar.

De 'Wijkkrant door en voor Amstelveners' is per augustus 2013 gestopt. Daarmee is er geen gezamenlijke wijkkrant meer voor de wijken Patrimonium, Elsrijk, Randwijck, Uilenstede Kronenburg, Bankras-Kostverloren, Stadshart, Keizer Karelpark, Groenelaan, Oude Dorp en Buitengebied Amstel. De platformbesturen van deze wijken zullen de communicatie met hun wijkbewoners op een andere wijze verzorgen of alsnog een eigen wijkkrant uitgeven. 

 

Momenteel zijn er 3 wijkkranten: