Meningspeiling

Meningspeiling van bewoners over wijkaangelegenheden en maatregelen in de wijk - of een gedeelte daarvan - vindt plaats tijdens de wijkplatformvergaderingen.
Om het draagvlak van zijn adviezen te vergroten kan het wijkplatform enquêtes houden.
Het wijkplatform zet de argumenten van de voor- en tegenstanders op een rij.
De uitslag van een enquête is een indicatie van wat er leeft in de wijk.
Het kan evenwel de officiële inspraakprocedures - waar de gemeente aan gebonden is - niet vervangen.