Introductie

Buitengebied Amstel is een buurt met oude allure langs de Amsteldijk. Het is een historische plek met een behoudenswaardige stedenbouwkundige structuur en een belangrijk aandeel monumentale gebouwen, hetgeen aanleiding is geweest tot de aanwijzing tot beschermd Dorpsgezicht (26 oktober 1990). Buurt over Ouderkerk heeft een lintbebouwing aan de rivierdijk, met woningen maar vooral ook veel horeca. Het maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het landschappelijk gebied rond de Amstel met zijn gevarieerde lintbebouwing, beplanting, tuinen en agrarisch grondgebruik op het bovenland.