Introductie

Bankras/Kostverloren is in de jaren vijftig en zestig vanuit één concept bedacht en daarna gebouwd. De Beneluxbaan vormt de westrand en ontsluit de wijk. De wijk bestaat van oorsprong uit vier ‘gestempelde’ (zich qua inrichting herhalende) buurten, met daartussen voorzieningen met veel en ruim groen. De buurten zijn door een ringweg ontsloten waarop weer interne ringwegen uitkomen die de hofjes of woonstraten ontsluiten. Aan de buitenrand van de ringwegen staan flats. De buurten zijn compact opgezet met gesloten blokken eengezinshuizen.Centraal door de wijk loopt noord-zuid een als wijkpark functionerend parkstrook gekoppeld aan water, met voetpaden en insteken naar de buurten. Langs de groenzone liggen de bungalows, daarachter eengezinswoningen aan hofjes. De laatste bebouwingsuitbreiding is op het oude zandlichaam van de niet gerealiseerde rijksweg A3 ten oosten van Bankras/Kostverloren tot stand gekomen. Vanuit de nieuwe bebouwing aan de oostrand is er zicht op het open weidelandschap van de Middenpolder.