Wijkplatforms Amstelveen

Welkom op de website van de Amstelveense wijkplatforms. Op dit moment wordt de website aangepast. Er zijn veel zaken veranderd in het wijkbeheer. U kunt tijdens het onderhoud de website gewoon blijven bezoeken. 

Over de wijkplatforms en andere groepen.

Op deze site kunt u terecht voor informatie over de wijkplatforms in Amstelveen. Een wijkplatform is een bewonersorganisatie gericht op wijkbeheer.
Naast een wijkplatform hebben een aantal wijken tevens een Bewoners Initiatief Groep. Zij houden zich bezig met activiteiten in de wijk. 
Enkele wijken hebben besloten om wijkplatform en bewonersinitiatiefgroep samen te voegen. 
Als u de pagina van uw wijk bezoekt, kunt u daar zien hoe het in uw wijk geregeld is.

Woont u in Amstelveen? Bezoek eens een bijeenkomst van uw wijkplatform. 

En:
   - U zou de wijk mooier, veiliger of eigentijdser willen maken?
   - U wilt activiteiten in de wijk organiseren of steunen?
   - U heeft belangstelling voor het wel en wee van uw wijk(-bewoners)?
   - U wilt meedenken over nieuwe plannen voor uw wijk?

Dan bent u van harte welkom; ook als toehoorder.